Balıkçılık Temel Bilimler A.B.D

Anabilim Dalı Hakkında

Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı kıyı suları ve açık denizlerdeki balıkların sistematiği, anatomisi, fizyolojisi, ekolojisi ve davranış biyolojisi ile ilgili çalışmaları kapsar. Ayrıca balık yumurta ve larvalarının tespiti ve populasyon özelliklerini inceler. Denizlerimizdeki ekonomik türlerin belirlenmesi ve bunların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. 

 

İlgi Alanları

-Doğal akuatik alanların korunması ve bu alanların ekonomik kullanımı

-Sulardaki canlı organizmaların tanımı ve bunların ortam ile olan ilişkileri

-Endüstriyel, Evsel ve Tarımsal kaynaklı çevresel olumsuzlukların canlı organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi

-İstilacı türler ve ekosistem üzerine etkileri

 

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Halit FİLİZ

Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Gökçen BİLGE

Doktor Öğretim Üyesi Tülin ÇOKER

Araştırma Görevlileri:

Araş. Gör. Dr. Sercan YAPICI

 

Yukarı Çık