Deniz Biyolojisi A.B.D

Bölüm Hakkında

 

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı deniz ve lagüner sahalarla ilgili su kalitesi, oşinografi, plankton ve ekotoksikoloji ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. Gerek Muğla kıyılarında gerekse diğer denizlerimizde önemli projeler ile çalışmalar sürdürülmektedir. Denizel planktonik ve omurgasız canlıların tür çeşitliliği ve dağılımı incelenmekte, evsel ve endüstriyel kirleticilerin canlılar üzerindeki olumsuz etkileri belirlenmektedir. 

 

İlgi Alanları

-Denizlerimizin ekonomik önemi olan türlerin stokları

-Denizlerimizde biyoçeşitlilik

-Su kalitesi ve deniz kirlenmesinin izlenmesi

-Deniz canlılarının biyoekolojileri ve üreme periyotlarının incelenmesi

-Ekotoksikolojik çalışmalar yapılması

-Nesli azalan türleri koruma ve izleme çalışmaları

-Su hareketlerinin izlenmesi ve su canlılarına etkileri

-Su ürünleri populasyon dinamikleri

-Akuatik mikrobiyoloji ve bakteriyel çeşitlilik

Yukarı Çık